Інтелектуальна біографія Марії Зубрицької

21 березня 2019 року відбулася особлива зустріч у циклі "Інтелектуальна біографія", адже гостею її стала перша директорка Центру гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка Марія Зубрицька. Саме ЦГД був тим середовищем, де визрів наш формат зустрічей і де була напрацьована методологія культурологічного аналізу крізь тріаду понять Антропос (Людина) – Топос (Місце) – Тропос (Ідея). А крім того, координатори "Інтелектуальної біографії" в Домі Франка як літературознавці є учнями нинішньої гості.

МАРІЯ ЗУБРИЦЬКА

  • літературознавиця, перекладачка, діячка у галузях освіти і культури, стипендіатка Програми Фулбрайта;
  • кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства, проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • авторка, упорядниця та перекладачка знакових праць з теорії літератури та культурології (зокрема авторка монографії "Homo legens: читання як соціокультурний феномен", 2004; упорядниця культової "Антології світової літературно-критичної думки ХХ століття: Слово, Знак, Дискурс", 1996, 2002 та антології "Ідея університету", 2002), координаторка низки освітніх, наукових та видавничих проектів.

Захід відбувся у співпраці з Інститутом українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Українським католицьким університетом.

ромодерував зустріч ДАНИЛО ІЛЬНИЦЬКИЙ.
Створив мапу інтелектуальної біографії та здійснив запис зустрічі ВІКТОР МАРТИНЮК.

0:05:50 – про дитинство, життя між, родинні оповіді та оповіді війни

0:12:30 – про "Одіссею", мандри і Потебню

0:20:53 – про книжки дитинства, "Кобзар" і "Алісу в Країні Див"

0:29:51 – про навчання у Львівській Політехніці і формування архітектоніки думок

0:37:02 – про першу літературознавчу статтю і знайомство з Григорієм Кочуром

0:44:28 – про "Антологію світової літературно-критичної думки", проблему термінології і можливість неможливого

0:53:15 – про "Ідею Університету": від бачення до втілення

1:00:40 – про брак агентів змін в українських університетах і відповідальність

1:08:48 – про інтелектуала в сучасності і живе комунікування

1:14:38 – про приклад Івана Франка для нових поколінь

1:17:47 – запитання Богдана Дячишина про вступ на електромеханічний факультет

1:21:00 – репліка Миколи Ільницького і запитання щодо праці Костянтина Чеховича про Потебню та переклад термінів

1:32:23 – запитання Василя Старка про мотивацію

1:36:08 – запитання про конверсію в польській мові

1:40:17 – Мар'яна Гірняк про діалог з Марією Зубрицькою

1:44:28 – запитання Уляни Федорів про місце мрії на інтелектуальній мапі