Інтелектуальна біографія Наталії Пилип’юк

5 листопада 2018 року відбулася чергова зустріч-бесіда із серії «Інтелектуальна біографія». Нашою гостею стала Наталія Пилип’юк.

НАТАЛІЯ ПИЛИП'ЮК – літературознавиця і педагогиня, професорка-емеритка відділу сучасних мов і культурологічних студій Альбертського університету (Канада), гостьова лекторка Українського католицького університету (Львів).

Найбільше знана як дослідниця ранньомодерної літератури, що стало предметом низки наукових праць, і, зокрема, докторської дисертації, захищеної у 1989 р. у Гарвардському університеті. Серед найбільш відомих праць Наталії Пилип'юк є дослідження про зображення Премудрости в добу Мазепи та про зв’язок між містичним нарцисизмом Сковороди та поезією Василя Стуса. Обидві праці були нагороджені Американською асоціацією україністів як найкращі з україністики в час їхньої публікації.

Професорка Пилип’юк була головною авторкою і керівницею безпрецедентного проекту "Online Concordance to the Complete Works of Skovoroda" – електронного конкордансу до всіх творів Григорія Сковороди. Якби видати конкорданс друком, він становив би 16 томів по 500 сторінок кожен. У цьому проекті Наталії Пилип’юк допомагали Олег Ільницький та Сергій Козаков.

Наталія Пилип’юк є частою учасницею серії конференцій "Ad Fontes", які організовує Національний університет "Києво-Могилянська академія". Окрім Альбертського, вона викладала також у Гарвардському та Манітобському університетах. Керувала Літньою школою україністики Гарвардського університету з 1988 до 1994 року. Довголітня редакторка відділу рецензій наукового журналу "Canadian Slavonic Papers”.

Захід відбувся у співпраці з Інститутом українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Українським католицьким університетом.

Промодерував бесіду ДАНИЛО ІЛЬНИЦЬКИЙ
Мапу інтелектуальної біографії гості втілив ВІКТОР МАРТИНЮК

06:24 – про формування ідентичності на межі світів (Перу–США–Канада–Україна)

11:53 – про діда Івана Власенка і батьків

18:49 – про українську ідентичність та шлях до україністики

24:29 – про Богдана Рубчака

30:21 – про детективний метод дослідження на прикладі барокових поетик

39:33 – про музику, театр і зацікавлення бароко

44:56 – про мистецтво та ідеологію

54:50 – про мандри

59:19 – запитання Богдана Тихолоза про Івана Франка

1:03:18 – Богдан Тихолоз про Василя та Анну Пилип'юків

1:07:33 – про Олега Ільницького

1:10:43 – Богдана Криса про Наталію Пилип'юк в українській медієвістиці; запитання про мову Сковороди, поезію чи віршування в бароковій літературі

1:19:53 – запитання Тараса Пастуха про вибір ранньомодерної літератури об'єктом дослідження