Виставка абстрактного мистецтва "Ой, у полі жито"

Виставка "Ой у полі жито" представляє глядачеві сучасний абстрактний живопис, що інтерпретує українське народне мистецтво. Вже сама назва виставки підказує її зв'язок з фольклором, де традиційний вигук "ой" за строгою формулою визначає початок пісні. 

"Ой, у полі жито" – третя виставка проєкту "У пошуках ідентичності", що розпочався з однойменної виставки у Львівському палаці мистецтв у липні 2017 року. та продовжився у квітні 2019-го у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького виставкою "Мій Sakrum". Проєкт послідовно представляє творчість сучасних митців, закорінену в українській сакральній та народній естетиці, і доводить актуальність мистецтва, що у формальний спосіб інтерпретує українську художню традицію.

Проникнення фольклору в сучасне українське мистецтво спостерігаємо на різних рівнях. Говоримо не про пряме запозичення, не про стихійне використання фольклорних елементів і не про звичайну стилізацію, імітацію чи переспів із переплавленням фольклорних зразків, а про вдумливу інтепретацію народних джерел та глибинне переосмислення цього мистецтва, його мови та естетики.

На абстрактний живопис впливають різні види народного мистецтва і, зокрема, ті ремесла, що за своєю природою пов'язані з площиною: вишивка, вибійка, гаптування, витинанка, ткацтво, розпис стін, печей, скринь, писанкарство та різьблення. Їм притаманні хроматизм, повторюваність елементів, ритмічність, симетрія, типові усталені композиційні ходи. Ці характерні риси та принципи формотворення вплинули на становлення авторської манери живопису цілої плеяди сучасних митців, які свідомо чи несвідомо адаптували традиційні формули-структури народного мистецтва і трансформували їх в авторські живописні концепції.

Галина Новоженець,

кураторка і авторка ідеї проєкту, кандидатка мистецтвознавства