Лекційний курс Ігоря Медведя "Митрополит Андрей Шептицький та Іван Франко: Цінності. Виклики. Випробування"

Модернізація в технічному, науковому, релігійному та політичному проявах увірвалася у консервативну Галичину кінця ХІХ – початку ХХ ст., змінюючи її обличчя та спонукаючи до переосмислення традиційних уявлень галицьких русинів-українців. На цю добу припадає життя двох великих постатей української історії – глави Греко-Католицької Церкви митрополита Андрея Шептицького та поета-інтелектуала Івана Франка. Крізь призму особистих вимірів життя та діяльності цих двох особистостей ми поглянемо на історичні процеси, тогочасні цінності, виклики та випробування. Це буде курс про те, як дві особи намагалися творити зміни та реагувати на виклики свого часу. Кожен з них на свій спосіб.

Це курс про бунт та лояльність, про традиційні та модерні цінності, про втрату Бога і Його пошук, про вибір ідентичності, про політику, економіку та війну, про ідеали та їхню ціну. Про те, як пройти шлях і не зрадити себе. І про всі ті речі, які хвилюють нас і сьогодні.

Запрошуємо на цикл лекцій кандидата історичних наук, заступника директора з наукової роботи Дому Франка, викладача Українського католицького університету Ігоря Медведя.

Вхід на лекції за благодійну пожертву, кошти від якої підуть на оновлення костюмів для театралізованих екскурсій Дому Франка.

Календарний план лекцій

Лекція 1

1 березня

16:00

 

Два Мойсеї одного народу

Вступна лекція, в якій окреслимо основні віхи біографій митрополита Андрея Шептицького та Івана Франка. Її мета – дати загальне уявлення про ключові події та переломні епізоди з життя двох українських Мойсеїв. Окремо приділимо увагу контактам між о. Андреєм Шептицьким та Іваном Франком. На ній ви дізнаєтеся, яку книгу подарував Іван Франко Шептицькому. Чому не продав свою бібліотеку? Яку важливу роль міг відіграти Шептицький у житті Франка та що йому завадило це зробити?

Лекція 2

15 березня

16:00

 

 

Формаційний досвід: як знайти свій шлях

Перші 20-25 років є одними з найвизначальніших для життя людини, оскільки це час, коли вона здатна швидко засвоювати нові знання, навички, вміння, та коли формуються її цінності та життєві принципи. Фундамент закладений в цей віковий період визначає, чого може досягнути особа в подальшому житті. У лекції розглянемо формаційний досвід Романа (Андрея) Шептицького та Івана Франка. Які люди, ідеї, книги та інші чинники впливали на них та задали подальший шлях їхнього розвитку?

Лекція 3

29 березня

16:00

 

Національна ідентичність: як галицькі русини стали українцями

У середині ХІХ ст. починається процес пошуку русинами своєї національної ідентичності, який триватиме аж до І Світової війни й закінчиться тим, що вони стали українцями. Хоча це був не єдиний досутпний варіант вибору. Іван Франко та Андрей Шептицький походили із сімей зі змішаним етнічним корінням, а тому українство для них не було аж таким самоочевидним вибором. Як формувалася їхня національна ідентичність і як вони стали українцями? Відповіді на ці питання розглянемо в контексті ширшого розгляду того, як галицькі русини стали українцями.

Лекція 4

12 квітня

16:00

 

Релігійність: як знайти Бога в добу секуляризації

Науковий прогрес, пришвидшення комунікацій та поширення інформації, нові ідеї, зміни в економіці та соціальній структурі похитнули лідерську позицію Церкви та захитали релігійний світогляд багатьох людей. Чим відрізнялася модерна релігійність від традиційної? Як церковні лідери реагували на ці процеси? На прикладі Шептицького та Франка розглянемо різні моделі трансформації релігійних поглядів.

Лекція 5

26 квітня

16:00

 

Політика: бездержавний народ у пошуках проводу

В умовах державності протягом тривалого часу в ХІХ столітті роль провідника народу виконувало духовенство. Зі зміцненням прошарку інтелігенції вона перебирає на себе цю роль. Формується ідея участі мас у політиці й з’являються перші політичні партії. На лекції поговоримо про Івана Франка та його роль у створенні та функціонувані перших двох українських партій – РУРП та УНДП. А також про участь Церкви у політичному житті, й чому Шептицький противився створенню клерикальної політичної партії.

Лекція 6

10 травня

16:00

 

Цінності та їхня ціна: «I have a dream» українських пророків

«I have a dream» – так починається знаменита промова борця за права афроамериканців Мартіна Лютера Кінга. У Франка і Шептицького були свої Великі Мрії. На лекції спробуємо подивитися, якими була їхня ціннісна платформа, як вони відстоювали свої ідеали на практиці та чого їм це коштувало.

Лекція 7

24 травня

16:00

 

Економіка і соціальне питання: духовенство vs соціалісти

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття загострюються тертя між робітниками та роботодавцями. Гострими стають питання заробітної платні, тривалості робочого дня, умов праці та соціального забезпечення. Зростає популярність соціалістичних ідей. Церква пробує творити свою соціальну альтернативу на ці виклики. На лекції розглянемо цю альтернативу на прикладі пастирського послання митрополита Шептицького «О квестії соціальній» та реакцію на неї Івана Франка «Соціальна акція, соціальне питання та соціалізм».

Лекція 8

7 червня

16:00

 

Війна та окупація: як зберегти надію

Іван Франко помер під час І Світової війни. Андрей Шептицький під час ІІ Світової. Обидва пережили досвід російської окупації. Шептицький ще й радянської та нацистської. Як вони реагували на вороже вторгення? Як осмислювали ці війни? А головне – як вони зуміли зберегти надію в час великих катастроф?

Лекція 9

21 червня

16:00

 

 

Церква та ультранаціоналісти: союзники чи конкуренти

Міжвоєнна доба – це період радикалізації настроїв української молоді, яка була розчарована поразкою українських визвольних змагань та зазнавала дискримінації на національному ґрунті. Радикальний націоналізм, який пропагували Дмитро Донцов, ОУН та ФНЄ, завоювував серця молоді, а також і частини духовенства. Їхня ідеологія пропонувала свій моральний кодекс поведінки відмінний від ідеалів християнства. Молоді націоналісти вдавалися до атентатів як методу політичної боротьби. З іншого боку, праві сили були союзниками Церкви в протистоянні з лівими ідеологіями. Ми проаналізуємо їхні взаємини та ставлення Андрея Шептицького до націоналізму.

Лекція 10

5 липня

16:00

 

Пророк чи єретик? Церква і культ Івана Франка

У міжвоєнний період велася боротьба за символічний капітал постаті Івана Франка між представниками різних політичних течій. Однак частина духовенства намагалася дистанціюватися від цього процесу й, навпаки, відкинути культ Франка як шкідливий для української нації, зважаючи на його неоднозначні релігійні погляди. У лекції розглянемо цю дискусію в контексті ширшого виклику: як Греко-Католицька Церква бачила свою роль в процесі українського націєтворення. Також з’ясуємо, якою була позиція митрополита Шептицького.

Лекція 11

19 липня

16:00

 

Агенти змін: як Шепптицький та Франко змінили Україну

На лекції поговоримо про соціальні, культурні та економічні ініціативи митрополита Андрея Шептицького, завдяки яким він увійшов в історію не лише як видатний церковний діяч, а й став етнархом українського народу. Спробуємо поміркувати, чому українські поети в ХІХ столітті стають опінієтворцями та національними пророками?  Як Франко своєю творчістю впливав на українську спільноту та в чому секрет його популярності?